Rośliny liściaste

  • Wypełniacz

    Acer campestre

    Klon polny